วันจักรี 2565
วันจักรี๒๕๖๕ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ๖ เมษายน ๒๕๖๕ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
พิธีปัจฉิมนิเทศ เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 นักเรียนชั้น ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2564
พิธีปัจฉิมนิเทศ เด็กไทยในศตวรรษที่ 21โดยท่านผู้อำนวยการ ได้ให้โอวาทแก่ นักเรียนชั้น ม.3,ม.6 ในโอกาสที่ จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด 10 อันดับแรก
(ภาพกิจกรรม)
กิจกรรมจิตอาษาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โครงการกิจกรรมจิตอาษาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2565 ณ.โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
ยินดีต้อนรับรองจุไรรัตน์ หลักชุม รองผู้อำนวยการคนใหม่
พิธีต้อนรับ รองจุไรรัตน์ หลักชุม ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ.ห้องประชุมรัตนเริองฤทธิ์ อาคาร 5
(ภาพกิจกรรม)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในสถานการณ์โรคระบาดโควิท-19
(ภาพกิจกรรม)
วันปิยะมหาราชประจำปี 2564
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ๒๓ ตุลาคม 2564” ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการประจำปี 2564
มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2564เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ.ห้องประชุมรัตนเรืองฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
วันจักรี 2564
ตัวแทนครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี ณ.ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประจำปี 2564
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประจำปี2564 เทา-แดง เกมส์ เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 โดย นางศิวาภรณ์ เงินราง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
(ภาพกิจกรรม)
การประชุมรับฟังนโยบายบริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตหอไตร
การประชุมรับฟังนโยบายบริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตหอไตร จากนายอิทธิพันธ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต29 ณ.ห้องประชุมรัตนเรืองฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
(ภาพกิจกรรม)
  Page:  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  Next >>